Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ช่างอบ

ร้านช่างอบ อาหารทะเลอันหลากหลาย ด้านในจัดวางเฟอร์นิเจอร์อินดัสเทรียลลอฟต์น่านั่ง มีเมนูทะเลให้เลือกมากมาย อีกทั้งยังมีเมนูทั้งกินเล่น และอาหารอีสานแบบต้นตำรับให้เลือกอร่อย

20 เม.ย. 2560 198

ช่างอบ ChangOb

  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • ประเภทอาหาร : ซีฟู้ด, ไทย-อีสาน
  • สัญชาติอาหาร : อาหารไทย
  • ที่อยู่ : 456 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 28 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ : 0623455538
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ChangObBistro/
  • ร้านช่างอบ อาหารทะเลอันหลากหลาย ด้านในจัดวางเฟอร์นิเจอร์อินดัสเทรียลลอฟต์น่านั่ง มีเมนูทะเลให้เลือกมากมาย อีกทั้งยังมีเมนูทั้งกินเล่น และอาหารอีสานแบบต้นตำรับให้เลือกอร่อย