Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ร้านอาหาร โอฮังกรี

ร้านเป็นเรือนไทยให้บรรยากาศ ที่โปร่ง โล่งสบายๆ

30 พ.ค. 2551 427

ร้านอาหาร โอฮังกรี O! Hungry

  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • ที่อยู่ : 45 ซ.ซอย รามอุตรี ถ.จักรพงษ์ บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • โทรศัพท์ : 026291412
  • ร้านเป็นเรือนไทยให้บรรยากาศ ที่โปร่ง โล่งสบายๆ