Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ชุมแพหมูกะทะ

เป็นร้านอาหารเปิดโล่ง ร้านจะจัดซุ้มกลางร้านเพื่อวางอาหารให้ลูกค้าตักเลือกรับประทาน เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไม้

30 พ.ค. 2551 717

ชุมแพหมูกะทะ Chum Phae Mu Katha

  • ประเภทสถานที่ : ร้านอาหาร
  • ที่อยู่ : 299/18 ซ.ซอย พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120
  • โทรศัพท์ : 08-1810-1554 , 08-1899-0064
  • เป็นร้านอาหารเปิดโล่ง ร้านจะจัดซุ้มกลางร้านเพื่อวางอาหารให้ลูกค้าตักเลือกรับประทาน เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไม้

Thep

14 ก.ย. 2553 05:45

ร้านนี้ได้ปิดไปสองปีกว่าแล้วครับ
0 ดาว 5