Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง

ความน่ารักสดใส สมวัย ของเด็กๆ ในวัยลอยกระทง

117
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ เด็กๆ ก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใหญ่ได้เสมอ... ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ วันเด็ก สงกรานต์ ไปจนถึงวันลอยกระทง

ในวันลอยกระทง เด็กๆ จะได้สนุกสนานกับการหัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้แต่งชุดไทย แต่งหน้า-ทำผม ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นภาพที่น่าประทับใจ และสร้างความสุขให้กับทุกๆ คนในครอบครัว 

EDT with kids ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ความน่ารักของเด็กน้อย กับความสนุกสนานในวันลอยกระทง และนี่คือ ประมวลภาพความน่ารักของเด็กน้อยที่เรารวบรวมมาฝากกันค่ะ
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง
ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง คุณครู จาก Norwich International SchoolThai International School, Marialai School ลาดกระบัง, โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย, โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา ลพบุรี และโรงเรียนอนุบาล ลพบุรี ที่เอื้อเฟื้อภาพสวยๆ ในครั้งนี้นะคะ 

ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 1 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 2 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 3 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 4 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 5 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 6 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 7 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 8 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 9 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 10 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 11 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 12 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 13 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 14 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 15 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 16 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 17 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 18 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 19 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 20 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 21 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 22 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 23 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 24 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 25 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 26 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 27 ประมวลภาพความน่ารักเด็กน้อย วันลอยกระทง รูปที่ 28