Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

กำหนดการงานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี2559

14025
กำหนดการงานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี2559
กำหนดการงานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี2559
1 ปีมีแค่ 1 ครั้ง งานนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏจันทบุรี2559 ทางจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดเปิดให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวขึ้นไป นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏได้แล้ว โดยเปิดให้ขึ้นนมัสการ ตามวันและเวลาดังนี้ 

กำหนดการงานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี2559
ขอบคุณภาพจาก : facebook: เขาพระบาทพลวง จันทบุรี 
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

- วันที่ 22-26 มกราคม 2559 บวชชีพราหมณ์
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 บวงสรวง ปิดป่า-เปิดงาน
- วันที่ 7 เมษายน 2559 บวงสรวง เปิดป่า-ปิดงาน

เปิดให้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2559

กำหนดการงานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี2559

ขอบคุณข้อมูลจาก : เขาพระบาทพลวง จันทบุรี