Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน

ที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน

14132
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
ฤดูหนาวเข้ามาแล้ว หลายคนจับจอง ที่พัก สายการบิน มุ่งหน้าไปภาคเหนือกันยกใหญ่
เวลาแห่งความสุขวิ่งเข้ามา คงไม่ผิดถ้าเราจะฉวยโอกาสนี้ ให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง หลังจากที่เหนื่อยเหน็ดกับการงานมาทั้งปี

อีกสถานที่หนึ่งที่เราอยากให้คุณได้สัมผัสกับความงาม ชิดใกล้ธรรมชาติ เห็นวิวขุนเขา ท้องฟ้างามๆ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดลำพูน

นี่คือ ทุ่งปอเทือง ณ อำเภอ ทุ่งหัวช้าง อยู่ในจังหวัดลำพูน

เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
 
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
 
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน


ทำไมต้องทุ่งปอเทือง
ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่นอกจากจะให้ความสวยงาม ในยามที่ออกดอกเหลืองอร่ามเต็มทุ่งแล้ว เมื่อมันแก่เต็มที่ ก็สามารถไถกลบลงดิน สร้างความสมบูรณ์ให้กับดินได้อย่างเต็มที่ เพราะปอเทืองมีไนโตรเจนสูง ถือว่าเป็นปุ๋ยสด

การเดินทางไปทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง
ลานทุ่งดอกปอเทือง นี้ อยู่ใน ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

สำหรับการเดินทางให้เส้นทางถนนสายทุ่งหัวช้าง - แม่อาว ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ หรือถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ ถนนสายบ้านไม้ตะเคียน - บ้านห้วยงูสิงห์ - บ้านไม้สลี - บ้านแม่แสม – บ้านห้วยไร่ , ถนนสายบ้านป่าก่อ – บ้านหนองหลัก - บ้านใหม่ไม้สลี - บ้านศรีดงเย็น - บ้านห้วยห้าง , ถนนสายบ้านไม้ตะเคียน - บ้านแม่ป๊อก (ต.ศรีวิชัย อ.ลี้) , ถนนสายบ้านป่าตึงงาม –บ้านป่าก่อ และถนนสายบ้านศรีดงเย็น - บ้านใหม่ไม้สลี

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม โทรศัพท์ : 0-5351-8141

credit ภาพ อนุพงษ์ มะโนจิตต์

ภาพนี้ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 1 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 2 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 3 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 4 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 5 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 6 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 7 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 8 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 9 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 10 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 11 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 12 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 13 เปิดตัวที่เที่ยวใหม่ ทุ่งปอเทือง ทุ่งหัวช้าง แลนด์มาร์คงาม เหลืองอร่าม เห็นวิวดอยที่ลำพูน รูปที่ 14