Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ

เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ “พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ

441
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
ออกมาแล้วสำหรับ โฆษณาตัวใหม่ของ ททท. คนหล่อพาเที่ยว ได้พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ท้าเที่ยวข้ามภาค ในภารกิจ “ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ” ภาคเหนือ Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภาคใต้ คลองสังเน่ห์ (ลิตเติ้ลอเมซอน) จังหวัดพังงา เกาะไข่ใน - เกาะไข่นอก - เกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา บอกเลยว่าแต่ล่ะภารกิจสุดแจ่มทั้งสิ้น 
 
เมื่อพี่ติ๊กถูกรับคำท้า ภารกิจของพี่ติ๊กคือไต่ระดับท้าความเสียวที่ Tree top walk สวนแม่ฟ้าหลวง บนระดับความสูงระหว่าง 10-20 เมตร, ผจญภัยกับฟอร์มูล่าม้ง ณ สวนแม่ฟ้าหลวง และล่องใต้สัมผัสความงาม คลองสังเน่ห์ (ลิตเติ้ลอเมซอน) พร้อมเที่ยว 3 เกาะ เกาะไข่ใน - เกาะไข่นอก - เกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา ภายในเวลา 24 ชม. ฯลฯ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ
ถ้าคุณกล้ารับคำท้า คลิก www.ท้าเที่ยวข้ามภาค.com ไปเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสทั่วไทย

เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 1 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 2 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 3 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 4 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 5 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 6 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 7 เที่ยวไทยมุมใหม่ กับภารกิจ ไปกับ ’พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ” ข้ามภาคออกจากป่าไปอยู่เกาะ รูปที่ 8