Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ผู้โดยสารโปรดทราบ! เปลี่ยนใช้ ไมโครบัส แทนรถตู้โดยสาร 1 ก.ค. 60 นี้

ผู้โดยสารโปรดทราบ! เปลี่ยนใช้ ไมโครบัส แทนรถตู้โดยสาร 1 ก.ค. 60 นี้

86228
ผู้โดยสารโปรดทราบ! เปลี่ยนใช้ ไมโครบัส แทนรถตู้โดยสาร 1 ก.ค. 60 นี้
ผู้โดยสารโปรดทราบ! เปลี่ยนใช้ ไมโครบัส แทนรถตู้โดยสาร 1 ก.ค. 60 นี้
หลังจากที่มีเหตุการณ์ข่าวสลดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากรถตู้มรณะ คร่าชีวิตผู้โดยสารไป 25 ราย ล่าสุดมีความเคลื่อนไหว จาก รัฐมนตรีช่วย คมนาคม ดังต่อไปนี้

 
นั่นคือ การเริ่มเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะ ให้เป็นไมโครบัส 20 ที่นั่ง โดยเฉพาะหมวด 2 กรุงเทพ ต่างจังหวัด จำนวน 6 พันกว่าคน ต้องเปลี่ยนทั้งหมด ภายในสิ้นปี 2560

เบื้องต้นได้มีการหารือกับบริษัทขนส่ง เพื่อเร่งรัดให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 แม้ว่าจะมีค่าบริการจะสูงกว่า แต่ความปลอดภัย และ อายุการใช้งานสูงกว่า รวมทั้งจุผู้โดยสารได้มากกว่า