Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ว้าว! รถไฟไทยยกเครื่องใหม่ ปรับปรุงรถไฟชั้น 3 ดีงามสุดๆ

ว้าว! รถไฟไทยยกเครื่องใหม่ ปรับปรุงรถไฟชั้น 3 ดีงามสุดๆ

1478
ว้าว! รถไฟไทยยกเครื่องใหม่ ปรับปรุงรถไฟชั้น 3 ดีงามสุดๆ
ว้าว! รถไฟไทยยกเครื่องใหม่ ปรับปรุงรถไฟชั้น 3 ดีงามสุดๆ
การรถไฟ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟชั้น 3 ให้ดียิ่งขึ้น ในแง่ความสะอาด เป็นอันดับต้นๆ โดยจะปรับปรุงให้เสร็จ 40 คันก่อนสงกรานต์ 2560 และเสร็จทั้งหมด 148 คัน ภายในสิ้นปี 2560

 

รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
 
รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
รถไฟชั้น 3
สำหรับรถไฟชั้น 3 ที่มีการปรับปรุงแล้วเสร็จ การรถไฟฯ จะนำมาเปิดให้บริการ ทั้งในส่วนของรถไฟชั้น 3 ซึ่งพ่วงอยู่ในขบวนรถเร็ว 8 ขบวน ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ขบวนที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนที่ 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ขบวนที่ 172 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ขบวนที่ 133 กรุงเทพ-หนองคาย ขบวนที่ 134 หนองคาย-กรุงเทพ ขบวนที่145 กรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวนที่ 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ตลอดจนขบวนรถไฟชานเมืองซึ่งเป็นรถไฟฟรี ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนวันละ 164 ขบวน

 

ที่มา ทีม พีอาร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย