Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า

มาแล้ว! กำหนดจองตั๋วรถไฟลอยน้ำ รถไฟนำเที่ยวขวบนพิเศษเขื่อนป่าสัก จ.ลพบุรี

23068
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดเดินขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เริ่มวันเสาร์ที่ 17,18,24,25 พฤศจิกายน 2561 
เดือนธันวาคม 2561 เดินทางวันที่ 1,2,8,9,15,16,22,23
เดือนมกราคม 2562 เดินทางวันที่ 5,6,12,13,19,20,26,27  รวมทั้งสิ้น 20 วัน
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า
เที่ยวไปจากสถานีกรุงเทพ ออกเวลา 07.10 น.หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี สามเสน ชุมทาง บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชุมทาง แก่งคอย แก่งเสือเต้น และที่พลาดไม่ได้ ไฮไลท์ของทริปนี้คือจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” ที่โคกสลุง จากนั้นจึงถึงจุดหยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.40 น.

ทางจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP การจัดรถตัวหนอนวิ่งชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมฟาร์มแพะ แกะ ชมทิวทัศน์รอบเขื่อนบนหอชมวิว และมีบริการรถม้าลากจูง หรือบริการรถรางวิ่งผ่านสันเขื่อนไปสักการะพระใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า

เที่ยวกลับจากที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ออกเวลา 15.30 น. หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี แก่งเสือเต้น ชุมทาง แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน ชุมทาง บางซื่อ สามเสน ถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.20 น.
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า
ค่าโดยสารอัตราพิเศษไป-กลับ (เด็ก-ผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน)
รถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม) รูปแบบเดิม
กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักฯ - กรุงเทพ คนละ 270 บาท 
สระบุรี/ชุมทาง แก่งคอย - โคกสลุง คนละ 110 บาท
แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสัก – โคกสลุง คนละ 60 บาท

ค่าโดยสารอัตราพิเศษไป-กลับ เพิ่ม! รถนั่งชั้น 3 ปรับอากาศ 
กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักฯ - กรุงเทพ คนละ 470 บาท 
สระบุรี/ชุมทาง แก่งคอย - โคกสลุง คนละ 210 บาท
แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสัก - โคกสลุง คนละ 160 บาท
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า

** พิเศษสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะสามารถเช่าเหมาคันตู้โดยสารจัดเฉพาะพ่วงเพิ่มไปได้ตามอัตรา ดังนี้
- รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ บจพ.ป.111,131 (OTOP) ไป-กลับ รวม 52,900 บาท (110 คน)
- รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ บจพ.ป.311 (ครัวร้อน) ,บจพ.ป.331 (ครัวเย็น) ไป-กลับ คันละ 35,500 บาท, (ครัวเย็นคันละ 25 คน,ครัวร้อน คันละ 30 คน)
- รถโบกี้นั่งชั้นสามปรับอากาศ ไป-กลับ คันละ 29,700 บาท (76 คน)
มีข่าวดีมาบอก! รถไฟเขื่อนป่าสัก เปิดจำหน่ายตั๋ว วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 จ้า
การจำหน่ายตั๋วรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซื้อได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือ จองได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 1690 (ล่วงหน้า 5 วันขึ้นไป)
เปิดจำหน่ายตั๋ววันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 (หากมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1690 (เบอร์เดียว)

Cr. ข้อมูลการจองตั๋วรถไฟเขื่อนป่าสัก จากเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย