Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

อ.มัลลิการ์ เปิดร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาแรก ที่สิงคโปร์

อ.มัลลิการ์ เปิดร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาแรก ที่สิงคโปร์

234
อ.มัลลิการ์ เปิดร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาแรก ที่สิงคโปร์
อ.มัลลิการ์ เปิดร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาแรก ที่สิงคโปร์
อ.มัลลิการ์  ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด พร้อมด้วย คุณอรรถ ประคุณหังสิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด ประเทศสิงคโปร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณ ธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดร้าน เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ สาขา CATHAY CINELEISURE ORCHARD  ซึ่งเป็นสาขาแรก ณ ประเทศสิงคโปร์