Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน

สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชวนนักท่องเที่ยว สัมผัสเสน่ห์ชุมชนตำบลวังม่วง ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน

1
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี โดยนายสราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
รวมทั้งได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นประจำหมู่บ้านและของดีขึ้นชื่อที่ต้องแวะซื้อแวะหาติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก  ซึ่งทางจังหวัดสระบุรีได้ประเมินและเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ต.วังม่วง อ.วังม่วง นั่นคือหมู่บ้านคลองกระทิง หมู่บ้านหนองไทร และหมู่บ้านท่าฤทธิ์  สามหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ที่มีความชัดเจนในเรื่องของอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นชัดเจน และมีความน่าสนใจ
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
หมู่บ้านคลองกระทิง เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีเชื้อสาย  ลาวแง้ว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไทย-ลาว ที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรลาว ชาวแง้วเดิมมีถิ่นฐานอยู่ใน เขตชนบทชานเมืองเวียงจันทน์ โดยถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ช่วงสงครามระหว่างสยามกับลาวต้นรัตนโกสินทร์

โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2369-71 (สมัยเจ้าอนุวงศ์ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3) ที่ได้มีการกวาดต้อนชาวลาวจากหัวเมืองพวน เมืองเชียงขวาง เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตหัวเมืองชั้นในของภาคกลางตั้งแต่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี   ชาวลาวแง้ว  มีภาษา ลาวแง้วเป็นภาษาพื้นที่ถิ่นดั้งเดิม ที่หมู่บ้านคลองกระทิงจึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแบบลาวและไทยผสมผลานกลมกลืน

เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างรู้สึกประทับใจเมื่อได้มาสัมผัส ที่ยังมีอาหารพื้นที่ถิ่น ที่อยากจะเชิญชวนมาลิ้มลอง อาทิ  ก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพร น้ำพริก ลวกหน่อไม้ฝรั่ง  แก่งไก่บ้านใส่หยวกกล้วย  ผัดเผ็ดไก่  นึ่งปลา  ขนมข้าวโพด  ขนมฟักทอง  เมล่อน  นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมลาวแง้วคลองกระทิง  เป็นการแสดงที่สื่อถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลาวแง้วคลองกระทิง  ประกอบไปด้วยวิถีชีวิตการทอผ้า  การจักสานเครื่องมือหาปลา   

ประเพณีที่น่าสนใจของหมู่บ้านคลองกระทิงที่สืบทอดกันมายาวนานต่อเนื่อง ก็คือ ประเพณีไหว้ศาลปู่ตาหลักบ้าน  ช่วงขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคม)  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านคลองกระทิง เคารพนับถือที่อยู่คู่บ้านคลองกระทิงมาตั้งแต่ก่อตั้งบ้านชาวก็จะประกอบพิธีบวงสรวงตามความเชื่อ

วิถีชีวิตของชาวบ้านคลองกระทิง ยังมีประเพณีพื้นถิ่นและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จึงน่าจะเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่น่าเข้ามาท่องเที่ยว และเรียนรู้ ตามสโลแกนชุมชนท่องเที่ยวของบ้านคลองกระทิง คือ “หัตถกรรมพื้นถิ่น นาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบสานตำนานคลองกระทิง”

หมู่บ้านหนองไทร ดั้งเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าดงพญาไฟ ดงพญาเย็น  และชาวบ้านได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตรงนี้และมีการขยายหมู่บ้านใหญ่ขึ้น  โดยจะมีอยู่ 2 กลุ่มบ้าน คือบ้านวังยางและบ้านหนองไทร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายมาจากหลายชาติพันธ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับที่สูงเนินภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่เกษตรกรรม มีลำน้ำตกวังยางไหลผ่านเป็นแนวตะวันออกสู่ตะวันตกไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งทำการประมงบ้านหนองไทร
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
นอกจากจะมีความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติแวดล้อม มีทิวทัศน์ งดงามแล้ว ภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชาวบ้านหนองไทร คือ การจักสานจากไม้ไผ่ทำเครื่องมือทำมาหากิน  ซึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองไทร และที่นี่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ 
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
 ซึ่งยังพบว่าชาวบ้านมักไปขอพรและนำมาดื่มแล้วหายจากอาการเจ็บป่วย  และความเชื่อของซับอีผ่องที่มีน้ำผุดไหลออกไม่หยุดชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำวิเศษ  และยังมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความศรัทธาหลวงพ่อน้ำทิพย์ และวังวังยาง ให้ได้มาเรียนรู้และสัมผัส ตามสโลกแกน“Unseen ดอกเข้าพรรษารวมศรัทธาวังยางศักดิ์สิทธิ์ ปลาดุกเศรษฐกิจชุมชน”  
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
หมู่บ้านท่าฤทธิ์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งที่สวยงาม เนื่องจากเป็นชุมชนชนบทติดริมเขื่อนป่าสักอันสวยงาม  ชุมชนอยู่กลางไร่สวนอันเขียวขจีสวยงาม  สภาพพื้นที่เป็นเนินภูเขาสวยงาม  บ้านเรือนชาวบ้านที่ยังคงเป็นบ้านเรือนโบราณ  ชุมชนสะอาด  ภูมิทัศน์ดี 
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน
อาทิ ถนนวิวเขื่อนที่ทอดตัวยาวขนานไปกับเขื่อนป่าสักฯ  นักท่องเที่ยวสามรถมาเช็คอิน ถ่ายภาพ ชมพระอาทิตย์ยามเย็น หรือเลือกที่จะไปนมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ที่วัดท่าฤทธิ์ (หลวงพ่อศรี) หรือจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อป่าใหญ่ชลสิทธิ์ ก็อยู่ไม่ห่างกันมากนัก

ความโดดเด่นของหมู่บ้านท่าฤทธิ์ ก็คือ การจักสานจากใบลาน  ภูมิปัญญาการทำข้าวต้มลูกโยน  เป็นหนึ่งใน 8 เสน่ห์ ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส  ตามสโลแกนของสโลแกนชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฤทธิ์ ที่ว่า “นิวซีแลนด์แห่งสระบุรี วิถีชนริมป่าสัก เอกลักษณ์ลานทอง”

เรียกว่ามาที่ตำบลเดียวได้ความสุขครบทุกอารมณ์ ทั้ง “อิน” กับประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่   “ฟิน” กับธรรมชาติที่สวยงาม และต้องไม่พลาด “เช็คอิน” กับวิวพ้อยท์สวยๆ ของแต่ละหมู่บ้าน  และ “ชิม” อาหารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม สุดท้ายก่อนกลับ “ช้อป” สินค้าคุณภาพดีฝีมือชาวบ้านติดไม้ติดมือเป็นของฝากและของที่ระลึก
สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 1 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 2 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 3 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 4 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 5 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 6 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 7 สระบุรี เปิดตัวสามชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตำบลเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์ทั้ง อิน ฟิน ชิม ช้อปและเช็คอิน รูปที่ 8