Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ร่วมส่งมอบความหวังกับโครงการ UNICEF Basket of Hope

ร่วมส่งมอบความหวังกับโครงการ UNICEF Basket of Hope

1
ร่วมส่งมอบความหวังกับโครงการ UNICEF Basket of Hope
ร่วมส่งมอบความหวังกับโครงการ UNICEF Basket of Hope
โครงการดี ๆ จากยูนิเซฟ ‘UNICEF Basket of Hope’ เพื่อเด็กที่รอคอยความช่วยเหลือทั้งในประเทศและทั่วโลก ยังมีเด็กจำนวนมากที่กำลังเผชิญภาวะอันยากลำบากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การขาดสารอาหาร การไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ความหนาวเย็น และโรคหัด

ร่วมส่งมอบความหวัง ด้วยการส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอด  กับตะกร้าแห่งความหวัง เพียงตะกร้าละ 999 บาท และเมื่อบริจาคทุก ๆ 2 ตะกร้า รับกระเป๋าผ้าที่ระลึกจากยูนิเซฟจำนวน 1 ใบ (มีจำนวนจำกัด)

บริจาคได้ที่ http://bit.ly/BOH2018-2SnMCpk
#UNICEFBasketofHope #ตะกร้าแห่งความหวัง