Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เฟอร์นิเจอร์แกรนด์เซล (Furniture Grand Sale)

เฟอร์นิเจอร์แกรนด์เซล (Furniture Grand Sale)

197
เฟอร์นิเจอร์แกรนด์เซล (Furniture Grand Sale)
เฟอร์นิเจอร์แกรนด์เซล (Furniture Grand Sale)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติ์

พบกับงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรที่เข้าร่วมแสดง อาทิ เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องรับแขก เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ชุดรับประทานอาหาร เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องครัว เฟอร์นิเจอร์ชุดสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน เครื่องไม้เครื่องมือและเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน วัสดุตกแต่งและประดับบ้าน พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถานที่ : กรุงเทพฯ

เวลาจัดงาน : 10.30-20.30 น.

เริ่มวันที่ : 24 เม.ย. 2553 - 2 พ.ค. 2553