Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ทอล์คอะเบาท์ไอที Talk About IT

จากถนนเพลินจิต มุ่งหน้าไปทางถนนพระราม 1 เมื่อถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม (สี่แยกชิดลม) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลังสวน ตรงไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นโครงการ The Portico Langsuan อยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนร้าน Talk About IT จะอยู่ที่ชั้น 2 ของโครงการฯร้านค้าทั่วไป ในเขต/อำเภอ จังหวัดกรุงเทพฯค้นหาร้านค้าทั่วไป ในจังหวัดอื่นๆ

ค้นหาธุรกิจร้านค้าและสถานที่ราชการในแต่ละจังหวัด