Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

สะพานพระราม 8

เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในปัญหาความคับคั่งของการจราจร จึงมีดำริให้สร้างสะพานเชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีอีกแห่งหนึ่งที่บริเวณโรงสุราบางยี่ขันบรรจบกับปลายถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ พระราชทานนามว่า สะพานพระราม8 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รูปแบบของการก่อสร้างสะพาน เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตร มีเสารับสายเคเบิลบนฝั่งธนบุรี 1 ตัว และเสารับน้ำหนักอีก 1 ตัวบนฝั่งพระนคร ...อ่านต่อ