Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

กาแฟ 122

ร้านกาแฟ 122 มีที่มาของชื่อร้านจากบ้านเลขที่ของร้าน ซึ่งก็คือบ้านเลขที่ 122 ถ.ยมจินดา จ.ระยอง ร้านแห่งนี้เป็นเสมือนสถานที่นัดพบของนักเรียนที่จะแวะเวียนมากับกลุ่มเพื่อนหลังเลิกเรียน หรือกลุ่มคนทำงานที่จะแวะมาสั่งกาแฟอร่อยๆ ทานกันที่ร้าน นอกจากนี้ภายในร้านยังประดับรูปภาพไว้มากมาย และยังมีกล้องเก่าๆ อีกหลายรุ่น เพราะเจ้าของร้านเป็นอดีตช่างภาพของนิตยสารพลอยแกมเพชรนั่นเอง ...อ่านต่อ