Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

น้ำตกเจ็ดสี บึงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสี บึงกาฬ
เดิมเรียกว่า น้ำตกห้วยกะอาม ซึ่งเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอาม เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงแล้วเกิดเป็นละอองไอน้ำกระทบกับแสงแดดยามบ่ายทำให้เกิดสีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกน้ำตกเจ็ดสี มีทั้งหมด 3 ชั้น ...อ่านต่อ