Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (UNSEEN)

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีเนื้อที่ประมาณ 122,500 ไร่ หรือ 196 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอควนโดน และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล คำว่า ทะเลบัน นี้น่าที่จะเพี้ยนมาจาก ภาษามลายูว่า เลอ โอ๊ด กะ บัน มีความหมายว่าแผ่นดินยุบ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นภูเขาสลับซับซ้อน แบ่งเป็นพื้นที่ป่า3 ประเภทคือ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าชายเลน มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นที่อาศัยของชนพื้นเมืองเผ่า ซาไกหรือเงาะป่า ...อ่านต่อ