Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดพระแม่ลูกประคำ (กาลหว่าร์)

โบสถ์คริสต์เก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบนีโอโกธิค เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวคริสเตียนที่เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพ ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า วัดกาลหว่าร์ หรือชื่อทางการว่า วัดแม่พระลูกประคำ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานแล้ว ...อ่านต่อ