Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดไตรสามัคคี

วัดไตรสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน วัดไตรสามัคคี เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่ออนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 2414 โดยมีพระครูสมุทรบุญญาธร เจ้าอาวาสวัดสวนส้ม เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ราชการสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัด ...อ่านต่อ