Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดแพรกษา

วัดแพรกษา สร้างเมื่อ พ.ศ.2444โดยตั้งชื่อตามท้องที่ที่ตั้งของวัด วัดแพรกษาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร บริเวณวัดกว้างขวาง พร้อมทั้งมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามให้ได้กราบไหว้และเยี่ยมชม ทางวัดยังได้มีการเปิดสอนปริยัติธรรมโดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 อีกทั้งยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่ 3 ...อ่านต่อ