Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ตามรอยอารยธรรม ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ แขกบ้านแขกเมืองต้องมาเยือน

อีกหนึ่งความงดงามในจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทระแงง

746
ตามรอยอารยธรรม ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ แขกบ้านแขกเมืองต้องมาเยือน
ตามรอยอารยธรรม ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ แขกบ้านแขกเมืองต้องมาเยือน

อีกหนึ่งความงดงามในจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทระแงง เป็นปราสาทหิน ตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาท บ้านปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ถ้าได้มาเยือนแดนดินถิ่นอีสานก็อย่าลืมแวะมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นี่ด้วย มาเก็บภาพปราสาทหินอันงดงามกลับไปไว้เป็นที่ระลึกว่าได้มาเยือนแล้วก็สวยไปอีกแบบค่า

ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศีขรภูมิ มีลักษณะเป็นปรางค์หมู่ 5 องค์ เป็นปราสาทก่ออิฐไม่สอปูน ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน โดยตัวฐานก่อด้วยศอลาแลงกว้าง 25 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยมีคูน้ำกว้าง 125 เมตร ล้อมรอบสามด้าน โดยเว้นด้านตะวันออกอันเป็นทางเข้าไว้

ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ
ปรางค์ประธานสูงประมาณ 32 เมตร ทับหลังเป็นภาพพระศิวนาฏราชสิบกร ทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข ภายใต้วงโค้งลายท่อนมาลัย ซึ่งสลักเป็นภาพพระคเณศ พระพรหม พระวิษณุ และพระอุมาโดยทับหลังชิ้นนับเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของเมืองไทย


การเดินทาง ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ปราสาทศีขรภูมิ
แห่งนี้
ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 34 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหมายเลข 226 และ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปอีก 1 กิโลเมตร 

ที่ตั้ง : ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์