Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย กับการประดับไฟหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ 2559

13061
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
ตื่นตาตื่นใจทุกปี กับการประดับไฟ ณ ด้านหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในปีนี้ เนรมิตลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นอุโมงค์ไฟ และลานดอกคาร์เนชั่น ด้วยการประดับไฟนัลล้านดวง ให้เหมือนโลกแห่งจินตนาการ 
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
โดยในปีนี้ มาในคอนเซ็ปต์ Winter White, The Garden of Happiness นอกจากจากสวยงามแล้วยังเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติฯ อีกด้วย 
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
แต่ละโซนแบ่งออกเป็น การประดับต้นคริสต์มาส สีเหลืองอร่าม เรียงรายกันหลายต้น 
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
การประดับไฟเป็นรูปดาว ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของปีนี้ 
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
แต่ที่พลาดไม่ได้คือ อุโมงค์ไฟที่ทอดยาว ที่มีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลกันมาถ่ายภาพประทับใจ 
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขกันได้แล้ววันนี้ ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2560

ที่อยู่ : 999/9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 640 7000

เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 1 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 2 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 3 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 4 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 5 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 6 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 7 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 8 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 9 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 10 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 11 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 12 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 13 เปิดแล้ววันนี้ การประดับไฟนับล้านดวง หน้าลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2559 รูปที่ 14