Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ

เป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากๆ

29765
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดสรรพื้นที่ขายของ ห้องน้ำ จุดบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมความงดงามของธรรมชาติ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี บรรยากาศรมรื่น น้ำใสแจ๋ววววว เย็นชื่นใจ! 
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
เป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เป็นบ่อน้ำจืดสีฟ้าอมเขียวเกิดจากน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินที่ไหลลอดใต้ภูเขาผ่านออกมาซึ่งเป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์ ด้วยความใสของน้ำและพื้นน้ำเป็นทรายขาวจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ผู้นำชุมชนเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ 
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ต้นน้ำลำธารขนาดเล็กกลางป่า น้ำใส ไหลเย็นเห็นตัวปลาแถมยังอุดมสมบูรณ์มากๆ ใครมีโอกาสไม่ควรพลาด! เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่และสวยงามมากๆ 

การเดินทาง : จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 มุ่งหน้ามายังอำเภอคีรีรัฐนิคม ระยะทาง 70 กิโลเมตร พอถึงแยกอำเภอคีรีรัฐนิคม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตำบลบ้านทำเนียบ มุ่งหน้าไปยังบ้านน้ำราด ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร พอถึงลานจอดรถของป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 300 เมตร 
ที่อยู่ :
 หมู่ 4 บ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่มา : https://www.facebook.com/Tonraktour/
ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 1 ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 2 ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 3 ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 4 ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 5 ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 6 ใสสุดๆ “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่! ท่ามกลางป่าธรรมชาติ รูปที่ 7