Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

10 วัด ใน กรุงเทพ และ เชียงใหม่ ที่ควรจะไป ไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล

42799
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว

วันหยุดยาวนี้ EDTguide จะพาไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ที่ควรไปสักการะ วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงล้านนาสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามจะมีวัดไหนศักดิ์สิทธิ์ติดอันดับน่าไปกันบ้างไปดูเลย  

 กรุงเทพ


1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์
)

เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 

ในสมัยก่อนเรียก วัดโพธาราม 
ภายในวัดยังมี มหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์

องค์พระเจดีนั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบอันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 - 4

และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
ยังเป็นต้นกำเนิดตำนานยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
เมื่อก้าวเข้าไปในวิหารพระพุทธไสยาส ก็ต้องตะลึงกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของ พระพุทธไสยาส พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
นอกจากนี้ยังมี พระพุทธโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 400 ปี  เป็นพระพุทธรูปยืนที่มีขนาดใหญ่งดงามถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระวิหาร 
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
https://goo.gl/VddWDG

เกร็ดน่ารู้

ว่ากันว่า พระพุทธโลกนาถ ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องขอลูกสำหรับผู้ที่มีลูกยาก มีประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการมีลูกเดินทางมาอธิษฐานขอพรจากพระพุทธโลกนาถจำนวนมาก โดยให้ถวายตุ๊กตาและให้มาอธิษฐานขอพรในวันพระเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็สมหวังถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว  

ส่วน พระพุทธไสยาส ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความรัก โดยเฉพาะหญิงสาวที่อายุขึ้นเลข 3 เพราะเชื่อว่าเลขนี้มีความหมายว่า พระนอน 


2. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต้่างชาติในการมาชมความงดงามของศิลปกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อย

เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีประวัติที่ยาวนานโดยตั้งอยู่ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

เป็นวัดที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้ จึงทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวกรุงเทพ

สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระราชทานนามว่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นบางตอนทำเป็นรูปอาวุธคือ หอก ดาบ และขวาน มีลักษณะเป็นกำแพงและซุ้มประตู

ในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาค (หลวงพ่อนาค) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย อายุกว่า 700 ปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคเป็นอย่างยิ่ง 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร https://goo.gl/dKB4sY

เกร็ดน่ารู้

เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูล บุญนาค เชื่อว่าใครได้มาสักการะ พระพุทธนาค จะเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม โชคลาภ และแคล้วคลาดจากภัยอันตราย

ใครที่สนใจมาเที่ยวสักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพฯ "จองโรงแรม พร้อมเที่ยวบิน ราคาพิเศษ คลิกเลย"


3. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)


เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดก็คือ พระสุวรรณบรรพต หรือเจดีย์ภูเขาทองโดยเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งภายในพระบรมบรรพตเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ที่ทางรัฐบาลอังกฤษขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล

 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร https://goo.gl/Xinv8W

เกร็ดน่ารู้

ภายในวัดมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นหน่อจากต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ที่นำกลับมาปลูกจากศรีลังกา

หากใครมีโอกาสได้ไหว้ภูเขาทองเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง เสริมดวงให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน และในช่วงเทศกาลลอยกระทง งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน นับเป็นอีกงานหนึ่งที่หลายคนไม่ควรพลาด!

4. วัดชนะสงคราม

เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดกลางนา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุด ตลอดจนเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสม

ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ  

และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดชนะสงคราม https://goo.gl/CKRynv

เกร็ดน่ารู้

หากใครปรารถนามีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ให้ไปไหว้พระวัดชนะสงคราม โดยไหว้พระประธานใบโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาถ
แนะนำให้บนบานด้วยพวงมาลัยมะลิสด หมากพลู และทองคำเปลว ส่วนการบนบานนัั้นให้ทุกท่านตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วรำลึกถึงหลวงพ่อปู่ ซึ่งมีความปรารถนาจะให้ช่วยสิ่งใดก็บอกไป เมื่อสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็สมควรมาแก้บนเครื่องสักการะ สำหรับไหว้พระประธานในโบสถ์ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก เครื่องสักการะสำหรับไหว้รูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

5. กุฎีจีน

ชุมชนกุฏีจีนซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนา

ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีน สัมผัสอารยธรรมชุมชนเก่ากลางกรุงที่มีศาสนสถานให้สักการะที่เดียว 3 เชื้อชาติ คือ วัดกัลยาณมิตร โบสถ์ชาวคริสต์และศาลเจ้า 

 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารหนึ่งในวัดเก่าแก่ของไทย ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฝั่งธนบุรีโดยภายในพระวิหารหลวงประดิษฐาน "พระพุทธไตรรัตนนายก" หรือ ซำปอกง

ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่คนไทยเรียกว่าหลวงพ่อโต ส่วนคนจีนเรียกซำปอฮุดกง หรือซำปอกง

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร https://goo.gl/BG1wkx

เกร็ดน่ารู้

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โด่งดังในเรื่องการขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี ภายในพระวิหารหลวงไม่อนุญาตให้จุดธูปและเทียนแดงคู่ ควรจุดในบริเวณหน้าพระวิหารหลวงที่ทางวัดจัดไว้การจุดธูปบูชา จะมีกระถางธูปให้ปักอยู่ 5 ใบ ให้ปักธูปเรียงจากกระถางใหญ่ที่มีภาษาจีนสีแดงก่อน จากนั้นจึงปักธูปตามลำดับจากกระถางซ้าย กระถางตรงกลาง กระถางขวา และกระถางด้านหลังสุด กระถางละ 3 ดอก รวมทั้งหมด 15 ดอกพอดี

โบสถ์ซางตาครูซ ถือเป็นศาสนสถานสำคัญที่ยืนหยัดอยู่คู่ชุมชมกุฎีจีนมายาวนานกว่า 100 ปี คำว่า “ซางตาครูซ” เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “กางเขนศักดิ์สิทธิ์” 

ตัวอาคารของโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกและเรเนอซองซ์ มีลักษณะโดดเด่นคือหอระฆังทรงแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขนบนยอด

 ส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับกัน ตกแต่งด้วยกระจกสีที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
ศาลเจ้าเกียนอันเกง ศาลเจ้าแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่ผสมผสานระหว่างการใช้กระเบื้องโค้งและวิธีมุงหลังคาแบบจีนแท้ๆ

นอกจากนี้ยังคงเหลือร่องรอยของศิลปะปูนปั้นอันงดงาม ที่สำคัญแม้จะได้ชื่อว่าเป็นศาลเจ้าจีน แต่ศาลเจ้าเกียนอันเกงยังคงสภาพความเก่าแก่ 

มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่น หาได้ยากยิ่งในย่านเมืองกรุง นอกจากนี้ศาลเจ้าเกียนอันเกง ยังเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด ศาลเจ้าเกียนอันเกง https://goo.gl/dVwSFQ

เกร็ดน่ารู้

ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่กลางกรุงที่มีศาสนสถานให้สักการะที่เดียว 3 เชื้อชาติ พุทธ คริสต์ จีน

ใครที่สนใจมาเที่ยวสักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพฯ "จองโรงแรม พร้อมเที่ยวบิน ราคาพิเศษ คลิกเลย"


เชียงใหม่ 


6. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 


เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" 

วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ 

ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้พากันมาสรงน้ำเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 

ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรง ต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  https://goo.gl/YoEWsn

เกร็ดน่ารู้

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งนึงจะเป็นมงคลสูงสุดอายุมั่นขวัญยืนมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

7. วัดพระธาตุดอยคำ

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์

วัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่

หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าวัดพระธาตุดอยคำ
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดพระธาตุดอยคำ https://goo.gl/9xaynL

เกร็ดน่ารู้

นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพร บนบาน การขอพรให้จุดธุป 3 ดอก แล้วอธิษฐานขอพรเรื่องที่ต้องการ บอกท่านว่าจะมาถวายดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป หลังจากที่ได้สมหวังตามที่ปรารถนาแล้วให้นำพวงมาลัยตามจำนวนที่บนบานไว้มาแก้บนที่วัดพระธาตุดอยคำ

ใครที่สนใจมาเที่ยวสักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ในเชียงใหม่ "จองโรงแรม พร้อมเที่ยวบิน ราคาพิเศษ คลิกเลย"

8. วัดต้นเกว๋น

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมากสิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก 

ในอดีตเพราะเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง จากอ.จอมทอง มาที่เชียงใหม่ ในอดีตเป็นประเพณีที่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ 

มีการสรงน้ำพระธาตุ คือจากวัดพระธาตุจอมทองมาก็เดินทางมาด้วยขบวนช้าง ขบวนม้า แล้วแวะมาที่วัดต้นเกว๋น ให้ประชาชนแถวนี้สรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง หลังจากนั้นก็อัญเชิญไปที่วัดสวนดอก 3 วัน 7 วัน แล้วก็ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประจำทุกปี

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดต้นเกว๋น https://goo.gl/S3x29S

เกร็ดน่ารู้

เป็นวัดที่มี ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือเป็นศิลปะวิหารล้านนาโบราณที่ยังสมบูรณ์มากว่าร้อยกว่าปี

9. วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ถือเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ปฎิบัติธรรม ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่อุโมงค์ที่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้

ที่สำคัญบรรยากาศอันร่มรื่นและความเงียบสงบนี่เองที่ดึงดูดผู้คนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระนักปฎิบัติชื่อดังอีกท่านหนึ่ง  

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดอุโมงค์ https://goo.gl/gHyLtV

เกร็ดน่ารู้

หากใครไปวัดอุโมงค์ อาจจะสงสัยว่าทำไม ถึงมีช่องกลางที่เปิดโล่งกลางอุโมงค์ นั่นเป็นเพราะ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระเบิดตกลงมาตรงจุดดังกล่าว จึงทำให้กลายเป็นโพรงนับแต่นั้นเป็นต้นมา

10. วัดพันเตา

วัดเก่าแก่ใจกลางเมือง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกว่า วัดพันเท่า หรือพันเตาเป็นวัดขนาดเล็กมีความเก่าแก่ควบคู่กับวัดเจดีย์หลวง แต่ไม่มีประวัติชัดเจน

ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ติดวัดเจดีย์หลวง สิ่งสำคัญภายในวัดคือวิหารไม้สัก ขนาดใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งโดยคาดว่าน่าจะมาจากการใช้วัดนี้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา จึงได้ชื่อว่า วัดพันเตา 

 

10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว
พิกัด วัดพันเตา https://goo.gl/215grg

เกร็ดน่ารู้

ที่วัดพันเตามี พระเจดีย์ชเวดากองจำลอง สำหรับผู้ที่เกิด ปีมะเมีย ที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชาพระธาตุที่ประเทศพม่า ก็มาสักการะบูชาพระเจดีย์ชเวดากองจำลองที่นี่ได้ เชื่อว่าการมาทำบุญที่วัดนี้เพียงหนึ่งครั้ง จะได้รับผลบุญกลับไปเป็นพันเท่า 

ในวันพระใหญ่ทางวัดจะจัดงานจำลองถวายผางประทีปเหมือนที่ประเทศอินเดีย คือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันลอยกระทง 
มีการจุดประทีปไฟสว่างไสวสวยงามบริเวณลานโพธิ์นับเป็นพิธีที่ตื่นตาตื่นใจชาวต่างชาติมาก

ใครสนใจมาเที่ยวสักการะวัดโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่เขียงใหม่ "จองโรงแรม พร้อมเที่ยวบิน ราคาพิเศษ คลิกเลย"

 


10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 1 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 2 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 3 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 4 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 5 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 6 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 7 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 8 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 9 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 10 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 11 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 12 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 13 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 14 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 15 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 16 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 17 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 18 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 19 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 20 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 21 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 22 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 23 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 24 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 25 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 26 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 27 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 28 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 29 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 30 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 31 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 32 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 33 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 34 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 35 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 36 10 วัด กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่ควรไปสักการะ ขอพร ในวันหยุดยาว รูปที่ 37