Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง @ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

โครงการผลิตไฟฟ้าสะอาดโดยใช้พลังงานลม จากกังหันลมสีขาวขนาดใหญ่

3407
ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง @ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง @ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ เป็นศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงบ้านเพชรดำ ต.ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ที่นี่เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าสะอาดโดยใช้พลังงานลม จากกังหันลมสีขาวขนาดใหญ่ จำนวน 24 ต้น เพื่อจัดเตรียมกระแสไฟฟ้าในการรองรับการพัฒนา การขยายตัวของชุมชน และป้องกันการขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคต 
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
การเดินทางมายังทุ่งกังหันลมเขาค้อ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2196 (สี่แยกรื่นฤดี-แคมป์สน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 14 จะมีป้ายบอกทาง จากนั้นวิ่งไปตามทางเนินเขาอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงทุ่งกังหันลม 

แผนที่ Google Maps : https://goo.gl/TvnDoq
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ที่ตั้ง : บ้านเพชรดำ ต. ทุ่งสมอ  อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 น. – 18.00 น.