Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้

ชมพระราชประวัติและโครงการพระราชดำริ ผ่านศิลปะหลายแขนงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

433
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้


หลังจากหัวใจทุกดวงน้อมส่งพ่อสู่สวรรค์ ...

ผมก็พาตัวเองมาที่ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จัดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวง ผู้คนมากหน้าหลายตา เดินทางมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ต่างกันนัก ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากใกล้ชิดพ่อจนวินาทีสุดท้ายและอยากจะชื่นชมงานศิลป์ที่แฝงตัวอยู่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญระดับประเทศนี้ด้วย ผมผ่านจุดคัดกรองเข้ามาที่ด้านหน้างานตั้งแต่เช้า และมานั่งรอคิวที่จัดเป็นรอบๆ ในเต็นท์บริเวณงาน

เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
ภูมิทัศน์แปลงนา เป็นสิ่งแรกที่ผมมองเห็น ที่นี่จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพ่อหลวง เช่น พันธุ์ข้าวพระราชทานในนาข้าวที่มีขอบคันนาเป็นเลข ๙ กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น กลางท้องสนามหลวงเบื้องหน้าของผมเป็นพระเมรุมาศ สง่างามสมพระเกียรติ รายล้อมด้วยศาลาลูกขุนทั้ง ๖ หลัง และพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมพร้อมๆ กันหลังจากบรรทัดนี้นะครับ
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
โซนแรกที่ผมเข้าชม คือ สมมติเทวพิมาน ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ ผมได้เห็นถึงความหมายที่สื่อผ่านสถาปัตยกรรมในยุคสมัยที่แตกต่างกัน รวมถึงต้นแบบของพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙ ที่ถือเป็นที่สุดแห่งศิลป์ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วย
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
ผมเดินต่อไปจนถึง ตระการวิจิตรศิลปกรรม เป็นโซนที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธี เช่น ขั้นตอนการสร้างพระโกศจันทร์ ฟืนไม้จันทร์ ช่อไม้จันทร์ รวมถึงพระโกศทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยา ที่ทางกรมศิลปากรและสถาบันสิริกิติ์ได้จัดทำขึ้น รวม ๖ องค์
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
วิธานสถาปกศาลา เป็นโซนที่ผมใช้เวลาชมอยู่นานที่สุด คงเป็นเพราะความสนใจส่วนตัวที่มีต่องานด้านสถาปัตย์และการจำลองบรรยากาศวิธานสถาปกศาลาหรือโรงขยายแบบเท่าจริงที่ดึงดูดให้ผมไม่อยากละสายตาจากขั้นตอนสำคัญของงานสถาปัตยกรรมไทยนี้ ยังมีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงวีดิทัศน์แสดงลำดับการก่อสร้าง ตั้งแต่การวางฐานรากจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จด้วย
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
ผมเดินมาที่ศาลาลูกขุนอีกหนึ่งหลัง ในโซน ประติมาสร้างสรรค์ ซึ่งน่าประทับใจมากว่าผลงานที่จัดแสดงทั้งหมดนี้ มาจากน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหลายภาคส่วน ทั้งสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ช่างปั้นปูนสดจากเพชรบุรี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง รวมถึงกลุ่มช่างฝีมือจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดและสีบัวทอง ทุกคนถ่ายทอดงานศิลปะที่ตัวเองรัก เพื่อพ่อที่เรารักที่สุด
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
อีกโซนที่ผมยืนชมรายละเอียดอยู่เป็นนานคือ สวรรค์บรรจงวาด ที่มีการจำลองภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศ รวมถึงภาพจิตรกรรมเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนผนังในพระที่นั่งทรงธรรม ผมไม่รู้ว่าจะบรรยายความสวยงามวิจิตรบรรจงนี้ ออกมาเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรเลยครับ
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
ผมเดินต่อเข้าไปที่ พระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ภายในเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แบ่งเป็น ๕ หัวข้อ คือ ๑.เมื่อเสด็จอวตาร ๒.รัชกาลที่ร่มเย็น ๓.เพ็ญพระราชธรรม ๔.นำพระราชไมตรี ๕.พระจักรีนิวัตฟ้า
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
โซนท้ายๆ ที่อยู่ในศาลาลูกขุนใกล้ทางออก คือ ยาตรากฤษฎาธาร เป็นส่วนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศที่ใช้ในพระราชพิธี ผมรู้มาว่ากว่าส่วนงานนี้จะสำเร็จได้ ทั้งกรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก กรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งจิตอาสาจำนวนมาก ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อน้อมส่งเสด็จ นึกแบบนี้แล้วผมก็แทบสะกดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ลูกๆ ตั้งใจทำเพื่อพ่อของพวกเรา
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
นำสัมผัสพระสุเมรุ โซนสุดท้ายที่ผมได้เข้าชม ซึ่งเป็นนิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา มีมณฑลพิธีแบบนูนต่ำ พระเมรุมาศจำลอง งานประติมากรรมเทวดาและสัตว์หิมพานต์ ให้ผู้พิการได้สัมผัสแทนการมองด้วยตา รวมถึงการบรรยายด้วยภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผมเห็นภาพจิตอาสากำลังนำชมนิทรรศการด้วย น่าซาบซึ้งใจจริงๆ ครับ
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
ผมออกมายืนกลางท้องสนามหลวง สายตามองไปที่พระเมรุมาศ เวลานี้ใกล้ค่ำแล้ว ดูเหมือนกับว่ายอดพระเมรุมาศนั้นจะสูงเสียดฟ้า จนเป็นสะพานทอดไปยังโลกสวรรค์ได้ พ่อคงอยู่บนนั้น คอยเฝ้ามองลูกๆ อย่างพวกเราด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา หากว่าผมสามารถบอกอะไรท่านได้อย่างหนึ่ง ผมคงจะบอกว่า พ่อจะสถิตอยู่ในใจผมชั่วนิจนิรันดร์
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันเวลาเปิด-ปิด : ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน
รองรับผู้เข้าชม : รอบละ ๕,๕๐๐ คน
ระยะเวลาเข้าชมต่อรอบ : รอบละ ๔๕ นาที - ๑ ชั่วโมง

ระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ

๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
๒. ต้องผ่านจุดคัดกรองที่จัดเตรียมไว้ให้ (มีบริการจำนวน ๕ จุด)
    - บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
    - บริเวณท่าช้าง
    - บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.)
    - บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
    - บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม

เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 1 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 2 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 3 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 4 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 5 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 6 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 7 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 8 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 9 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 10 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 11 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 12 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 13 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 14 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 15 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 16 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 17 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 18 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 19 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 20 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 21 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 22 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 23 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 24 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 25 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 26 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 27 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 28 เสพศิลป์ ชมประวัติ นิทรรศการของพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ท้องสนามหลวง ๒-๓๐ พ.ย. นี้ รูปที่ 29