Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

รวมร้านอาหาร และที่พัก ในจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งด้วย

แล้วยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก อีกด้วย เดิมปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากๆ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วแยกจากจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากการติดต่อกับทางศาลากลางจังหวัดค่อนข้างลำบาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดียไทย, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ Google Maps

เลือกดู ร้านอาหาร และที่พัก ตามเขต / อำเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรี

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด