Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดมณีวนาราม

วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ 2332 ที่ชายดงอู่ผี้ง ผู้สร้างคือ อุปฮาดก่ำ โอรสพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งสร้างเมืองอุบลฯเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนหลวง ระหว่างวัดทุ่งศรีเมืองกับวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

11 มิ.ย. 2551 456

วัดมณีวนาราม Wat Mani Wanaram