Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

สวนธนบุรีรมย์ ทุ่งครุ

สวนธนบุรีรมย์ ถูกจัดเป็นสวนสาธารณะที่แรกของฝั่งธนบุรี เดิมเป็นสถานที่เพาะชำต้นไม้มีชื่อว่า สถานที่เพาะชำต้นไม้บางมด จนใน พ.ศ. 2511 ก็ได้มีปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะชื่อสวนธนบุรีรมย์ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสวนที่มีความร่มรื่นในบรรยากาศชานเมือง มีผู้คนเดินทางมากออกกำลังกายมากมายในตอนเช้า ในอนาคตทางสวนธนบุรีรมย์มีแผนที่จะพัฒนาเป็น สวนสมุนไพรเมืองร้อน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพืชพันธุ์ที่เป็นมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทย มีทั้งพันธุ์ไม้แปลกตา, กิจกรรมดูนก, สวนจราจรเยาวชนธนบุรีรมย์ และศาลาชมวิว เพื่อสร้างความรู้ในวันพักผ่อนให้กับทุกคน

21 ก.ย. 2551 2746

สวนธนบุรีรมย์ Thonburirom Park

  • ประเภทสถานที่ : สวนสนุก
  • ที่อยู่ : ทุ่งครุ (กรุงเทพ-แขวง) ทุ่งครุ (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
  • สวนธนบุรีรมย์ ถูกจัดเป็นสวนสาธารณะที่แรกของฝั่งธนบุรี เดิมเป็นสถานที่เพาะชำต้นไม้มีชื่อว่า สถานที่เพาะชำต้นไม้บางมด จนใน พ.ศ. 2511 ก็ได้มีปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะชื่อสวนธนบุรีรมย์ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสวนที่มีความร่มรื่นในบรรยากาศชานเมือง มีผู้คนเดินทางมากออกกำลังกายมากมายในตอนเช้า ในอนาคตทางสวนธนบุรีรมย์มีแผนที่จะพัฒนาเป็น สวนสมุนไพรเมืองร้อน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพืชพันธุ์ที่เป็นมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทย มีทั้งพันธุ์ไม้แปลกตา, กิจกรรมดูนก, สวนจราจรเยาวชนธนบุรีรมย์ และศาลาชมวิว เพื่อสร้างความรู้ในวันพักผ่อนให้กับทุกคน