Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 บนพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ในประเทศ ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง แต่บางแห่งขนาดเท่าของจริง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน...

08 พ.ค. 2552 1467

เมืองโบราณ Ancient Siam

  • ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม
  • ที่อยู่ : ริมถนนสุขุมวิท(สายเก่า) หลัก กม.ที่ 33.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  • เว็บไซต์ : http://www.ancientcity.com
  • เมืองโบราณ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 บนพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ในประเทศ ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง แต่บางแห่งขนาดเท่าของจริง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน...

นิสาอ์ ภู่สกุล

4 ก.พ. 2556 15:52

ไปมาแล้ว  สวยๆมากๆเลยค่ะ:o27::o27:
5 ดาว 5
thitiphan jinajan

25 เม.ย. 2555 08:35

ไปมาแล้ว เื่มื่อหลายปีก่อน ร้อนครับ แต่ว่า มีจุดพักหลายที่ ทั้งร้านกิน ที่นั่ง ที่นอนมากมาย







เหมาะสำหรับการไปหัดถ่ายภาพน่ะครับ
4 ดาว 5