Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ และความเป็นมาของกองทัพอากาศไทย นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องบินของกองทัพอากาศ เครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพอากาศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

03 ต.ค. 2552 7453

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ Royal Thai Airforce Museum

  • ประเภทสถานที่ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 24 ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ และความเป็นมาของกองทัพอากาศไทย นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องบินของกองทัพอากาศ เครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพอากาศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน