Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนักสะสมเปลือกหอยและแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอยสองสมัย คือ คุณสมหวัง ปัทมคันธิน (คุณจอม) และคุณอรพิน ศิริรัตน์ (คุณแดง) เจ้าของบริษัทโกลด์สวิส ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี เป็นผู้มีใจรักเปลือกหอยมาแต่เยาว์วัย การดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์ใช้เวลานานถึง 3 ปี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ และมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเปลือกหอย อาคารพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรก จัดแสดงให้เห็นเปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดต่าง ๆ รวมถึงเปลือกหอย 2 ฝาที่มีขนาดใหญ่ (หอยมือเสือยักษ์) นอกจากนี้ยังมีบรรดาเม่นทะเลรูปร่างหน้าตาแปลก ๆให้ชมกันอีกด้วย ชั้นที่ 2 มีสิ่งน่าสนใจอย่างพวกสังข์ หอยงวงช้างหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามนอติลุส รวมไปถึงหอย 2 ฝา สีสันสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก|ชั้นที่ 3 ชั้นบนสุด มีของที่เป็นที่สุด ทั้งงานศิลป์และหอยต่าง ๆ มากมาย ที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือ ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงประทานให้กับคุณจอม ในฐานะที่เป็นผู้ชนะของรายการแฟนพันธุ์แท้ รวมไปถึงภาพงานศิลปะเกี่ยวกับเปลือกหอยต่างๆ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เปลือกหอยสวยงามและหายาก ก็ได้ถูกรวบรวมไว้ที่ชั้นนี้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ย หอยเต้าปูนที่ฆ่าคนได้โดยการแทงเข็มพิษครั้งเดียว หอยทากบกและหอยน้ำจืดจากที่ต่าง ๆ

03 ต.ค. 2552 5971

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ Shell Museum Bangkok

  • ประเภทสถานที่ : พิพิธภัณฑ์
  • ที่อยู่ : ถนนสีลม ติดซอยสีลม 23 ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน บางรัก กรุงเทพฯ
  • พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนักสะสมเปลือกหอยและแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอยสองสมัย คือ คุณสมหวัง ปัทมคันธิน (คุณจอม) และคุณอรพิน ศิริรัตน์ (คุณแดง) เจ้าของบริษัทโกลด์สวิส ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี เป็นผู้มีใจรักเปลือกหอยมาแต่เยาว์วัย การดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์ใช้เวลานานถึง 3 ปี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ และมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเปลือกหอย อาคารพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรก จัดแสดงให้เห็นเปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดต่าง ๆ รวมถึงเปลือกหอย 2 ฝาที่มีขนาดใหญ่ (หอยมือเสือยักษ์) นอกจากนี้ยังมีบรรดาเม่นทะเลรูปร่างหน้าตาแปลก ๆให้ชมกันอีกด้วย ชั้นที่ 2 มีสิ่งน่าสนใจอย่างพวกสังข์ หอยงวงช้างหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามนอติลุส รวมไปถึงหอย 2 ฝา สีสันสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก|ชั้นที่ 3 ชั้นบนสุด มีของที่เป็นที่สุด ทั้งงานศิลป์และหอยต่าง ๆ มากมาย ที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือ ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงประทานให้กับคุณจอม ในฐานะที่เป็นผู้ชนะของรายการแฟนพันธุ์แท้ รวมไปถึงภาพงานศิลปะเกี่ยวกับเปลือกหอยต่างๆ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เปลือกหอยสวยงามและหายาก ก็ได้ถูกรวบรวมไว้ที่ชั้นนี้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ย หอยเต้าปูนที่ฆ่าคนได้โดยการแทงเข็มพิษครั้งเดียว หอยทากบกและหอยน้ำจืดจากที่ต่าง ๆ