Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น กาญจนบุรี

ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จุดกำเนิดเกิดจากลำน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ไหลลงมารวมกันกลายเป็นลำห้วยแม่ขมิ้น ก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามถึง 7 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ชั้นที่น่าสนใจที่สุดคือ ชั้นที่ 4 เพราะชั้นนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเนื่องจากอยู่บนเทือกเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนศรีนครินทร์ได้อย่างชัดเจน

22 ก.ค. 2553 4428

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น Huay Maekamin Waterfall

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / น้ำตก
  • ที่อยู่ : ภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
  • ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จุดกำเนิดเกิดจากลำน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ไหลลงมารวมกันกลายเป็นลำห้วยแม่ขมิ้น ก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามถึง 7 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ชั้นที่น่าสนใจที่สุดคือ ชั้นที่ 4 เพราะชั้นนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเนื่องจากอยู่บนเทือกเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนศรีนครินทร์ได้อย่างชัดเจน