Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เกาะไข่ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)

เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวเนียนละเอียด และมีช่องลอดผ่านอันเป็นปฏิมากรรมปั้นแต่งจากธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้รับเลือกเป็นเกาะสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ที่เกาะไข่ยังมีเต่ามะเฟือง เต่าสังกะสีจำนวนมากขึ้นมาวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจกายนของทุกปี ท้องทะเลแถบนี้มีปะการังเขากวางมาก

02 พ.ย. 2553 213

เกาะไข่ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา) Kai Island (Tarutao National Park)

  • ประเภทสถานที่ : เกาะ
  • ที่อยู่ : อ.เมืองสตูล จ.สตูล
  • เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวเนียนละเอียด และมีช่องลอดผ่านอันเป็นปฏิมากรรมปั้นแต่งจากธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้รับเลือกเป็นเกาะสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ที่เกาะไข่ยังมีเต่ามะเฟือง เต่าสังกะสีจำนวนมากขึ้นมาวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจกายนของทุกปี ท้องทะเลแถบนี้มีปะการังเขากวางมาก