Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เขื่อนพระปรง

เขื่อนสำหรับการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านระเบาะหูกวาง และหมู่ 6 บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ถูกน้ำท่วม ทำให้มีทิวทัศน์สวยงามเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิดและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ล่องเรือชมทิวทัศน์รอบเขื่อน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก และรับประทานอาหาร เมนูปลาสด ๆ ผักปลอดสารพิษ

21 มี.ค. 2554 298

เขื่อนพระปรง Kaenprapong

  • ประเภทสถานที่ : แม่น้ำ
  • ที่อยู่ : อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  • เขื่อนสำหรับการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านระเบาะหูกวาง และหมู่ 6 บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ถูกน้ำท่วม ทำให้มีทิวทัศน์สวยงามเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิดและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ล่องเรือชมทิวทัศน์รอบเขื่อน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก และรับประทานอาหาร เมนูปลาสด ๆ ผักปลอดสารพิษ