Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

พรอมรัชดาไนท์พลาซ่า

แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อาหาร ไปจนถึงบริการต่อผมและเสริมสวย กลุ่มลูกค้าจะมีทั้งวัยรุ่น สาวออฟฟิศ ที่นิยมมาเดินเลือกซื้อสินค้า ในช่วงบ่ายไปจนถึงดึก

18 ส.ค. 2554 900

พรอมรัชดาไนท์พลาซ่า Prom Ratchada Night Plaza

  • ประเภทสถานที่ : ห้างสรรพสินค้า - แหล่ง shopping / แหล่งชอปปิ้ง
  • ที่อยู่ : รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  • แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อาหาร ไปจนถึงบริการต่อผมและเสริมสวย กลุ่มลูกค้าจะมีทั้งวัยรุ่น สาวออฟฟิศ ที่นิยมมาเดินเลือกซื้อสินค้า ในช่วงบ่ายไปจนถึงดึก