Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป็นโครงการหลวงบนยอดดอยอินทนนท์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300-1,400 เมตร ถูกโอบล้อมรอบเทือกเขาสลับซ้อนกัน ทำให้มีแอ่งที่ราบเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้เริ่มต้นดำเนินงานในปี พ.ศ.2528 ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ให้ปรึกษารื่องเกษตรกรรมแก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังทำการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากเส้นใยกัญชา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขาในชุมชนอีกด้วย ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ การชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว และที่ขาดไม่ได้คือดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานสะพรั่งเต็มต้นจนทั่วทั้งต้นกลายเป็นสีชมพู ที่จะมีให้ชมในทุกๆ ปลายเดือนธันวาคม จนถึงกลางเดือนมกราคม

27 พ.ย. 2555 1823

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง Khun Wang Royal Project Development Center

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
  • โทรศัพท์ : 053939102 , 0857170399
  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป็นโครงการหลวงบนยอดดอยอินทนนท์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300-1,400 เมตร ถูกโอบล้อมรอบเทือกเขาสลับซ้อนกัน ทำให้มีแอ่งที่ราบเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้เริ่มต้นดำเนินงานในปี พ.ศ.2528 ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ให้ปรึกษารื่องเกษตรกรรมแก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังทำการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากเส้นใยกัญชา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขาในชุมชนอีกด้วย ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ การชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว และที่ขาดไม่ได้คือดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานสะพรั่งเต็มต้นจนทั่วทั้งต้นกลายเป็นสีชมพู ที่จะมีให้ชมในทุกๆ ปลายเดือนธันวาคม จนถึงกลางเดือนมกราคม