Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523 โดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการ มีพื้นที่รับผิดชอบ 91.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,368 ไร่ ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าลั๊วะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า ชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันได ชมการทอดผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม

28 พ.ย. 2555 2515

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย Maelanoi Royal Project Development Center

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
  • โทรศัพท์ : 053619533 , 053619534 , 0833243062
  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523 โดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการ มีพื้นที่รับผิดชอบ 91.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,368 ไร่ ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าลั๊วะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า ชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันได ชมการทอดผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม