Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ตลาดโรงเกลือ นครนายก

ตลาดโรงเกลือ 100% แหล่งช้อปปิ้งสินค้ามือสอง ร้านค้าในตลาดสร้างเป็นแบบโรงเรือน แบ่งเป็นห้องๆ สินค้าส่วนใหญ่ที่วางขายเป็นสินค้าที่มาจากฝั่งเขมร เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องกระเบื้อง ถ้วยชาม เสื้อผ้า ผ้าม่าน กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศรัสเซีย ของแต่งบ้าน รองเท้า อุปกรณ์เครื่องครัวฯ ที่ขายกันในราคาประหยัด

10 มี.ค. 2556 35983

ตลาดโรงเกลือ Rong Kluea Market

  • ประเภทสถานที่ : ห้างสรรพสินค้า - แหล่ง shopping / แหล่งชอปปิ้ง
  • ที่อยู่ : อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  • ตลาดโรงเกลือ 100% แหล่งช้อปปิ้งสินค้ามือสอง ร้านค้าในตลาดสร้างเป็นแบบโรงเรือน แบ่งเป็นห้องๆ สินค้าส่วนใหญ่ที่วางขายเป็นสินค้าที่มาจากฝั่งเขมร เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องกระเบื้อง ถ้วยชาม เสื้อผ้า ผ้าม่าน กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศรัสเซีย ของแต่งบ้าน รองเท้า อุปกรณ์เครื่องครัวฯ ที่ขายกันในราคาประหยัด