Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดกลาง อุบลราชธานี

วัดกลาง ตั้งอยู่ถนนราชวงศ์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2325 โดยเจ้าราชวงศ์ (ก่ำ) เป็นผู้สร้างใกล้กับคุ้มหรือ โฮงราชวงศ์ ตามคตินิยมแต่โบราณที่เสาะหาทำเลใกล้แม่น้ำสร้างเมือง แล้วสร้างวัดควบคู่กัน ชื่อวัดเรียกตามทางน้ำไหล วัดที่เจ้าราชวงศ์สร้าง อยู่ระหว่างวัดเหนือท่า กับ วัดใต้ท่า จึงได้ชื่อว่าวัดกลาง

06 ก.ค. 2556 856

วัดกลาง Wat Klang

  • ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด - เจดีย์ - วิหาร - พระธาตุ (ทั่วไป)
  • ที่อยู่ : ถ.ถนนราชวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  • วัดกลาง ตั้งอยู่ถนนราชวงศ์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2325 โดยเจ้าราชวงศ์ (ก่ำ) เป็นผู้สร้างใกล้กับคุ้มหรือ โฮงราชวงศ์ ตามคตินิยมแต่โบราณที่เสาะหาทำเลใกล้แม่น้ำสร้างเมือง แล้วสร้างวัดควบคู่กัน ชื่อวัดเรียกตามทางน้ำไหล วัดที่เจ้าราชวงศ์สร้าง อยู่ระหว่างวัดเหนือท่า กับ วัดใต้ท่า จึงได้ชื่อว่าวัดกลาง