Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ถนนคนเดินปาย

ถนนคนเดินปาย จะเริ่มตั้งแต่แยกด้านข้างของที่ว่าการอำเภอ เลยเข้าไปตามตรอกซอกซอยบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 - 24.00 น. แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าและแผงลอยมากมาย ผู้คนนิยมออกมาหาซื้อของที่ระลึกซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่จะเน้นทำจากไอเดียเก๋ไก๋ กระจุกกระจิกดูน่ารัก เหมาะแก่การเลือกซื้อไปเป็นของฝาก และอาหารพื้นเมืองแบบชาวเหนือที่มีอยู่ตลอดเส้นทาง

10 ก.ย. 2556 335

ถนนคนเดินปาย Pai Walking Street

  • ประเภทสถานที่ : ห้างสรรพสินค้า - แหล่ง shopping / แหล่งชอปปิ้ง
  • ที่อยู่ : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  • ถนนคนเดินปาย จะเริ่มตั้งแต่แยกด้านข้างของที่ว่าการอำเภอ เลยเข้าไปตามตรอกซอกซอยบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 - 24.00 น. แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าและแผงลอยมากมาย ผู้คนนิยมออกมาหาซื้อของที่ระลึกซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่จะเน้นทำจากไอเดียเก๋ไก๋ กระจุกกระจิกดูน่ารัก เหมาะแก่การเลือกซื้อไปเป็นของฝาก และอาหารพื้นเมืองแบบชาวเหนือที่มีอยู่ตลอดเส้นทาง