Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เกาะรอกลอย สตูล

เกาะรอกลอยอยู่ใกล้กับเกาะดงและเกาะราวี จุดเด่นของเกาะรอกลอยคือหาดทรายที่ขาวสะอาดมีลักษณะเป็นแหลมสามเหลี่ยมยื่นออกไปในทะเล ปลายแหลมนี้เองอยู่ใกล้กับตำแหน่งของเกาะดง จนดูเหมือนว่าจะว่าน้ำไปถึงได้ทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ไปบรรจบสีเขียวสดกับป่าไม้บนเกาะดง จนเป็นที่มาของ ทะเลหยก อันสวยงาม นับเป็นทะเลที่เงียบสงบ น้ำทะเลใส หาดทรายขาว และมีความใกล้ชิดธรรมชาติ เหมาะกับการเล่นน้ำ ถ่ายภาพ เดินเล่นริมชายหาด หรือจะนั่งเรือชมความงามของท้องทะเล

12 พ.ย. 2556 1246

เกาะรอกลอย Koh Rokroy

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / เกาะ
  • ที่อยู่ : อ.เมืองสตูล จ.สตูล
  • เกาะรอกลอยอยู่ใกล้กับเกาะดงและเกาะราวี จุดเด่นของเกาะรอกลอยคือหาดทรายที่ขาวสะอาดมีลักษณะเป็นแหลมสามเหลี่ยมยื่นออกไปในทะเล ปลายแหลมนี้เองอยู่ใกล้กับตำแหน่งของเกาะดง จนดูเหมือนว่าจะว่าน้ำไปถึงได้ทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ไปบรรจบสีเขียวสดกับป่าไม้บนเกาะดง จนเป็นที่มาของ ทะเลหยก อันสวยงาม นับเป็นทะเลที่เงียบสงบ น้ำทะเลใส หาดทรายขาว และมีความใกล้ชิดธรรมชาติ เหมาะกับการเล่นน้ำ ถ่ายภาพ เดินเล่นริมชายหาด หรือจะนั่งเรือชมความงามของท้องทะเล