Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

หอศิลป์พุทธะ

หอศิลป์พุทธะ เป็นสถานที่รวบรวมหนังสือธรรมะและแสดงภาพจิตกรรมเรื่องพุทธประวิติที่มีความสวยงาม เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนบรมราชชนนี ภายในหอศิลป์นั้นจะมีนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับธรรมะให้ได้ชมกัน อย่างตัวนิทรรศการถาวรจะมี 2 นิทรรศการคือ นิทรรศการภาพพุทธประวัติ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์กฤษณะ สุริยกานต์ และ นิทรรศการถาวรความเป็นมาธรรมสภา บันลือธรรม ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 โดยจัดแสดงในชุดเรื่อง ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน และนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงขึ้นโดยมีเนื้อเรื่องตามโอกาส

26 มี.ค. 2557 769

หอศิลป์พุทธะ Buddha art gallery

  • ประเภทสถานที่ : พิพิธภัณฑ์
  • ที่อยู่ : ถ.ถนนบรมราชชนนี 119 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ : 024411980
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BuddhaArtGallery http://www.thebuddhaartgallery.com http://www.thammasapa.com
  • หอศิลป์พุทธะ เป็นสถานที่รวบรวมหนังสือธรรมะและแสดงภาพจิตกรรมเรื่องพุทธประวิติที่มีความสวยงาม เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนบรมราชชนนี ภายในหอศิลป์นั้นจะมีนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับธรรมะให้ได้ชมกัน อย่างตัวนิทรรศการถาวรจะมี 2 นิทรรศการคือ นิทรรศการภาพพุทธประวัติ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์กฤษณะ สุริยกานต์ และ นิทรรศการถาวรความเป็นมาธรรมสภา บันลือธรรม ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 โดยจัดแสดงในชุดเรื่อง ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน และนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงขึ้นโดยมีเนื้อเรื่องตามโอกาส