Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

จุดชมวิวหยุนไหล ปาย

จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้นั้นคือในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.00 - 08.00 น. และสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของเมืองปายที่เบื้องล่างได้ทั้งเมือง การเดินทางไปที่จุดชมวิวแห่งนี้จะต้องไปขึ้นรถสองแถวที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชลจะสะดวกที่สุด เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง มีความลาดชัน และแคบมาก ต้องใช้ความชำนาญของคนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

29 ต.ค. 2557 648

จุดชมวิวหยุนไหล Yun Lai

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / ป่า - เขา / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  • จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้นั้นคือในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.00 - 08.00 น. และสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของเมืองปายที่เบื้องล่างได้ทั้งเมือง การเดินทางไปที่จุดชมวิวแห่งนี้จะต้องไปขึ้นรถสองแถวที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชลจะสะดวกที่สุด เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง มีความลาดชัน และแคบมาก ต้องใช้ความชำนาญของคนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย