Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

โบสถ์ใต้น้ำ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี

วัดใต้น้ำ หรือ วัดวังก์วิเวการามเก่า จัดเป็นสถานที่โบราณสำคัญอีกที่หนึ่ง เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าของหลวงพ่ออุตมะที่ชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้น ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนท่วมตัวอำเภอเก่าทั้งหมู่บ้านรวมทั้งตัววัดด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขาด้านฝั่งตะวันตกของลำน้ำแควน้อยในปัจจุบัน การมาชมวัดใต้น้ำจะทำได้เพียงล่องเรือไปในบริเวณใกล้กับโบสถ์ จึงควรมาในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำลด สามารถนั่งเรือไปจอดใกล้โบสถ์แล้วเดินเข้าไปภายในโบสถ์ได้เพื่อชมศิลปะแบบมอญ ภายในผนังโบสถ์ยังมีลวดลายศิลปะหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นลายซุ้มองค์พระพุทธรูปอยู่ตามผนัง แต่เดิมมีทั้งหมด 2,500 องค์ แต่ปัจจุบันเนื่องจากโดนกระแสน้ำเซาะทำให้เกิดความเสียหายหลุดล่วงหรือลอยไปกับกระแสน้ำบ้าง

05 พ.ย. 2557 490

โบสถ์ใต้น้ำ วัดวังก์วิเวการาม Bot Water Wat Wang Wiwekaram

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • ที่อยู่ : ต.สังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • วัดใต้น้ำ หรือ วัดวังก์วิเวการามเก่า จัดเป็นสถานที่โบราณสำคัญอีกที่หนึ่ง เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าของหลวงพ่ออุตมะที่ชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้น ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนท่วมตัวอำเภอเก่าทั้งหมู่บ้านรวมทั้งตัววัดด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขาด้านฝั่งตะวันตกของลำน้ำแควน้อยในปัจจุบัน การมาชมวัดใต้น้ำจะทำได้เพียงล่องเรือไปในบริเวณใกล้กับโบสถ์ จึงควรมาในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำลด สามารถนั่งเรือไปจอดใกล้โบสถ์แล้วเดินเข้าไปภายในโบสถ์ได้เพื่อชมศิลปะแบบมอญ ภายในผนังโบสถ์ยังมีลวดลายศิลปะหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นลายซุ้มองค์พระพุทธรูปอยู่ตามผนัง แต่เดิมมีทั้งหมด 2,500 องค์ แต่ปัจจุบันเนื่องจากโดนกระแสน้ำเซาะทำให้เกิดความเสียหายหลุดล่วงหรือลอยไปกับกระแสน้ำบ้าง