Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วิหารน้อย ชัยนาท

วิหารน้อย อยู่ในวัดสรรพยาวัฒนาราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมี 4 ห้อง กว้าง 500 เมตร ยาว 11.50 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สู่แม่น้ำเจ้าพระยา หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่ว และลดชั้นมีเสารองรับ 4 ต้น ที่ด้านหลัง ด้านหน้าก่อเป็นซุ้มโค้งรูปกลีบบัว มีประติมากรรมปูนปั้นเรียกว่า พระฉาย คือองค์พระพุทธเจ้าประทับเงาพระองค์บนหน้าผา เป็นพระอุเทสิกะเจดีย์ให้คนที่ผ่านไปมาได้เคารพมีลักษณะพระพุทธเจ้าประทับปรางถวายเนตร พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์

17 พ.ค. 2558 135

วิหารน้อย wihan-noi

  • ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด - เจดีย์ - วิหาร - พระธาตุ (ทั่วไป)
  • ที่อยู่ : ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  • วิหารน้อย อยู่ในวัดสรรพยาวัฒนาราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมี 4 ห้อง กว้าง 500 เมตร ยาว 11.50 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สู่แม่น้ำเจ้าพระยา หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่ว และลดชั้นมีเสารองรับ 4 ต้น ที่ด้านหลัง ด้านหน้าก่อเป็นซุ้มโค้งรูปกลีบบัว มีประติมากรรมปูนปั้นเรียกว่า พระฉาย คือองค์พระพุทธเจ้าประทับเงาพระองค์บนหน้าผา เป็นพระอุเทสิกะเจดีย์ให้คนที่ผ่านไปมาได้เคารพมีลักษณะพระพุทธเจ้าประทับปรางถวายเนตร พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์