Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดเวฬุวัน บึงกาฬ

วัดเวฬุวัน จังหวัดบึงกาฬ วัดที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนา และฝึกอบรมเผยแพร่พุทธศาสนา นอกจากนี้ภายในวัดเวฬุวัน ยังมีตุ๊กตาจีนสลักด้วยไม้เป็นจำนวนมาก

08 ต.ค. 2558 121

วัดเวฬุวัน บึงกาฬ Wat Weluwan Bungkan