Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ วัดไชยศรี ขอนแก่น

เป็นอีกหนึ่งประเพณีในวันสงกรานต์ของที่นี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน พิธีตามความเชื่อเรียกว่าพิธีเสียเคราะห์ พิธีเสียเคราะห์ก็หมายถึงการสะเดาะเคราะห์นั่นเอง ประเพณีนี้จึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายตามวิถีชีวิตของคนอีสาน และ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แต่ละปีๆในช่วงวันสงกรานต์จะมีชาวบ้านมาเที่ยวร่วมงานบุญกันอย่างล้นหลาม และเพื่อสืบสานวิถีไทยและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ

27 พ.ค. 2559 75

พิธีเสียเคราะห์ พิธีแห่ดอกไม้และพระพุทธรูปเก่าแก่ วัดไชยศรี ขอนแก่น Wat Chai Si

  • ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด - เจดีย์ - วิหาร - พระธาตุ (ทั่วไป)
  • ที่อยู่ : ม.8 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • เป็นอีกหนึ่งประเพณีในวันสงกรานต์ของที่นี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน พิธีตามความเชื่อเรียกว่าพิธีเสียเคราะห์ พิธีเสียเคราะห์ก็หมายถึงการสะเดาะเคราะห์นั่นเอง ประเพณีนี้จึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายตามวิถีชีวิตของคนอีสาน และ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แต่ละปีๆในช่วงวันสงกรานต์จะมีชาวบ้านมาเที่ยวร่วมงานบุญกันอย่างล้นหลาม และเพื่อสืบสานวิถีไทยและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ